Türkçe

Tkkp 24. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi

476 kez bakılmış
10 Mayıs 2018
09:45

TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ PLATFORMU 24. GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ

Mersin Kent Konseyi ev sahipliğinde 27-29 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun 24. Genel Kurul Toplantısı’nın sonuç bildirgesidir.


• Türkiye Kent Konseyleri Platformu olarak iklim değişikliğinin, dünyanın geleceğini olumsuz etkileyecek boyutlara ulaştığının dikkatini çekiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, imzaladığı çevre antlaşmalarına bağlı kalarak bu konudaki samimiyetini göstermelidir.

• Kent Konseyleri sivil yapısını koruyarak, bireysel çıkar ve toplumsal çıkar çatışmasını merkezi ve yerel yönetimler nezdinde çözebilecek potansiyele sahiptir. Kent Konseyleri Platformu bu konuda halkın bilinçlenmesi dâhil, temel haklarımızın kullanılması, hukuka başvurulması iş ve işlemleri için önderlik görevini yapacaktır. İklim değişikliğinin şehirlere, kent estetiğine ve sağlığa yaptığı olumsuz etkileri sürekli gündemde tutmak için kararlılığımızı sürdüreceğimizin altını çizeriz.

• Çağımızda alternatif yenilenebilir enerji kaynakları önümüzde duruyorken halen geçmişin riskli teknolojisi olan fosil yakıtlarla çalışan tesisler ile nükleer santrallerin ısrar edilmesi yanlıştır. Ayrıca diğer enerji santralleriyle birimi 4-6 centte mal oluyorken 12.35 centte, uzun süreli alım garantisiyle, nükleer enerjide ısrar edilmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamaz.

• Kent Konseyleri Platformu olarak başta nükleer enerji santralleri olmak üzere nükleer elektrik santrallerinin işletim esnasında ve sonrasında yaratabileceği tüm sağlık, çevre ve toplumsal yıkımların karşısında olduğumuzu ilan ediyoruz. Yer seçimleri doğru yapılmış alternatif yenilenebilir enerji potansiyelimizin tamamının kullanılmasını talep ediyoruz.

• Coğrafi bölgemizde yaşanan sıcak savaşın, savaşta kullanılan tahrip gücü yüksek silahların insan üzerinde oluşturduğu yıkım kadar, doğada telafi edilemez olumsuz etki yarattığı da bilinmektedir. Bu sebeple kirlenen toprak, su ve havadan, ortak denizlerimizin, bulutların ve yağmurun etkisiyle ülkemiz de olumsuz olarak etkilenmektedir. Sağlık sorunlarının artması ve gelecek nesillerde genetik bozukluklar oluşmasına, doğada bio çeşitliliğinin bozulmasına sebep olacağı bilinmeli ve barışa giden yolda olanca çaba gösterilmelidir.

• Türkiye Kent Konseyleri Platformu olarak, Kent Konseyleri Yönetmeliği’nin revize edilmesi konusunda çalışma yapmayı, Mersin Kent Konseyi Dönem Başkanlığı’nda kamu temsilcileri, akademisyenler ve Kent Konseyleri Platformu görüşleri alınarak taslak yönetmelik hazırlayıp, ilgili bakanlığa verilmesi kararlaştırılmıştır.

Ad Soyad: Yorum:
E-posta:
Onay kodu:
19/08/2019 Gün Ortalama:217  Bugün 46 Ziyaret var  Sitede 1 kişi var  IP:3.227.235.71