Türkçe

Basın Açıklaması

1045 kez bakılmış
4 Ağustos 2016
10:36

Filiz Karayelli başkanlığındaki Ayvalık Kent Konseyi yürütme kurulu bugün asil ve yedek üyeleri ile birlikte ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda seçimli genel kurul toplantısı değerlendirilerek bir basın açıklaması hazırlandı.

 

AYVALIK KENT KONSEYİ

BASIN AÇIKLAMASI

 

Ayvalık Kent Konseyi Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Kent Konseyi Başkanlığı ve Yürütme kurulu asil ve yedek üyeliklerinin seçimlerini gerçekleştirmek amacıyla, 27 Temmuz 2016 tarihinde İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde saat 17.30'de gerçekleştirilmiştir.

Seçimli genel kurulu toplantısında; Kent Konseyi Başkan ve yürütme kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimlerinin birleştirilmesi, “seçim yönteminin” (blok liste yada çarşaf liste) belirlenmesi ve “Oy verme ve tasnif” yönteminin belirlenmesi amacıyla; üç ayrı oylama yapılmıştır.

Bu oylamalardan Kent Konseyi Başkan ve Yürütme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimlerinin birleştirilmesi ve seçim yönteminin blok liste olması oy çokluğu ile oy verme ve tasnif yönteminin ise “kapalı oy / açık tasnifyöntemi ile olması oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yapılan seçimlerde; toplantıda hazır bulunan 118 genel kurul üyesinden, 113'ü oy kullanmış, kullanılan 107 oy geçerli, 6 oy ise geçersiz sayılmıştır. Geçerli sayılan 107 oyun, 80 tanesi Filiz Karayelli ve listesi için, 27 tanesi de Veysel Avınca ve listesi için kullanılmıştır.

Bu sonuçlara dayanarak divan kurulu, Filiz Karayelli'yi Kent Konseyi Başkanı, Neslihan Kürtül Anaz, Tülin Çalışıcı, Nail Filiz, Halil Cevdet Kantarcı, Celalettin Şentürk, Oya Uğral ve Necdet Uğral'ı yürütme kurulu asil üyeleri, Özgür Demir, Gürsel Koyuncu, Berke Coşkun, Songül Can, İsmail Yeniköylü, Fatma Antekin ve Sabahattin Tatar'ı ise yürütme kurulu yedek üyeleri olarak ilan etmiştir.

Seçim sonuçlarının divan heyeti tarafından açıklanmasının ardından, Kent Konseyi başkan adaylarından Veysel Avınca tarafından divan kuruluna Kent Konseyi yönergesi'nin 12(b) maddesinde yer alanKent konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tam sayısının 2/3'si ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır” ifadesine uygun olarak seçimin gerçekleştirilmediği yönünde itiraz yapılmıştır.

Divan kurulu tarafından görüşülen itiraz; Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimlerinin, genel kurul tarafından oylanarak birleştirilmesi, iki başkan adaylı seçimde oy çoğunluğunu alan başkan adayının ve listesinin kazanması demektir denilerek ve ayrıca Kent Konseyi Yönergesi'nin 10.maddesinin “seçimler” alt başlığında yer alanSeçimler, genel kurul üyelerinin salt çoğunluğunun katılımıyla ve genel kurul üyelerinin karar vereceği “oy verme sistemi” ve “oylama/sayım yöntemi” ile yapılır” ifadesi dikkate alınarak, Kent Konseyi Yönergesi 12(b) maddesinde yer alan üye tam sayısının 2/3'si ifadesinin, seçimli genel kurulda hazır bulunan üyelerin 2/3'sini ifade ettiği, genel kurula katılan üye sayısının 118 olduğu, seçimde Filiz Karayelli ve listesinin 80 oy alarak 2/3 barajını da aştığı belirtilerek red edilmiştir.

Ayvalık Kent Konseyi 2005 yılından bu yana merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik bir yapıyı oluşturmaya çaba sarf etmiştir.

Divan kurulunun kararıyla, yeni kent konseyi yürütme kurulu olarak başladığımız görevde, bu görüşlerden hareketle 3 yıllık görev süremizde Ayvalık için, Ayvalık halkı adına adil, tarafsız, katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışı ile hareket ederek çalışacağız. Bir taraftan konseyimiz tarafından oluşturulan projeleri uygulamaya sokarken, diğer yandan Ayvalık'ın gündem oluşturan tüm sorunlarına duyarlı bir yaklaşımla tüm üyelerimizle birlik ve beraberlik içinde karşılıklı saygı çerçevesinde çözüm arayacağız. Kent konseyi yeni döneminin Ayvalık halkına hayırlı olmasını dileriz.

Ayrıca belirtmek isteriz ki; Ayvalık Kent Konseyi olarak; Halkın iradesine ve demokrasiye vurulacak her türlü darbeye her şartta karşıyız. Ülkemizin içinde bulunduğu zorlu süreçten çıkmasının ancak ve ancak Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, tam demokratik bir düzende, laik cumhuriyet ile mümkün olacağı inancındayız. Kent konseyimizin bütün bileşenleri ve üyeleri ile bu sürece katkı vermeye hazırız.

Ayvalık Kent Konseyi Yürütme Kurulu       02.08.2016

 

 

Ad Soyad: Yorum:
E-posta:
Onay kodu:
19/08/2019 Gün Ortalama:217  Bugün 46 Ziyaret var  Sitede 2 kişi var  IP:3.227.235.71