Türkçe

Kent Konseyleri Platformu 18. Toplantı Sonuç Bildirgesi

1235 kez bakılmış
18 Nisan 2016
12:06

TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ PLATFORMU 18. GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

 

Türkiye Kent Konseyleri Platformu 18. Genel Kurul Toplantısı,Aydın Kuşadası Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde 16-17 Nisan 2016 tarihlerinde 47 kent konseyinin katılımıyla gerçekleştirildi.Genel Kurul sonuç bildirgesinde aşağıdaki maddelerin yer alması kararlaştırıldı:

 

Madde 1: Ülkemizin bir bütün olarak her köşesinde yaşayan yurttaşlarımızın din,dil,ırk,renk ve cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin barış içinde,insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı ,terör,şiddet ve baskıdan uzak bir ortamda yaşam hakkı bulunmaktadır.Bu hakkın korunması devletin görevidir.

Ülkemizde toplumsal barışın “yurtta barış dünyada barış”ilkesi doğrultusunda tesis edilmesini talep ediyoruz.

 

Madde2:12 Kasım 2012’de çıkarılan ve kamuoyunda bütün şehir yasası olarak bilinen 6360 sayılı yasa ile belediyelerin gelirleri ve yetkileri yüksek oranda azalmıştır.Merkezi yönetim tarafından nüfus oranlarına göre belirlenen ve paylaştırılan bütçenin,yaz-kış nüfus dengesizliğinin yaşandığı özellikle turizm ilçelerine özel statü verilerek yeniden düzenlenmesi,Büyükşehir Belediyelerine bırakılan yerel hizmetlerin ve gelirlerinin anılan yasadan önce uygulandığı gibi bu statüdeki belediyelere tekrar geri kazandırılması gerekmektedir.

 

Madde3:Anayasamızın 56. Maddesi “çevreyi geliştirmek çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğini önlemek “konusunda devlete ve vatandaşa ödevler yüklemektedir.Bu bağlamda ,Türkiye Kent Konseyleri Platformu ,ülkemizin her yerinde tarihi,kültürel,doğal ve çevresel varlık ve değerlerimizin talan edilmesine karşıdır ve bundan sonra da yaşam ve çevre hakları konusunda Anayasamızın verdiği hakların kullanarak takipçisi olmaya devam edecektir.

 

Madde4:Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,her türlü ölçekli imar planları belediyelerden,kurumlardan,sivil toplum kuruluşların doğrudan görüşünün alınması gerekmektedir.Ayrıca Merkezi yönetimin belediyelerin imar yetkilerinin kısıtlanması ve tüm sürecin merkezden yürütülmesi(arsa,arazi tahsisi,ruhsat ve yapılaşma izni verilmesi)katılımcı demokrasi ilkelerine aykırıdır.

 

Madde5:Enerji üretim tesisleri(Jeotermal,HES;RES;GES vb.),maden,taş ocakları için kaldırılan ÇED raporları yeniden istenmelidir.Yatırımın yapılması planlanan bölgelerde ,yerel dinamiklerin bu konulardaki görüşlerinin ele alınması ve kent konseylerinin daha etkin olarak sürece müdahil edilmelerinin önü açılmalıdır.

 

Madde6:Türkiye Kent Konseyleri Platformu ,bölgesel olarak benzer sorunları yaşayan kent konseyleri arasındaki dayanışmayı önemser ve bu ilkenin bütün Kent Konseyleri tarafından hayata geçirilmesini destekler.

 

Madde 7:Köy Enstitülerinin kuruluş yıl dönümü olan 17 Nisan’da Türkiye Kent Konseyleri 18. Genel Kurulu’nda üretim temeli çağdaş ve bilimsel bir eğitim sisteminin ülkemizde yeniden gündeme alınması gerektiğini vurguluyoruz.

Ad Soyad: Yorum:
E-posta:
Onay kodu:
23/02/2019 Gün Ortalama:329  Bugün 37 Ziyaret var  Sitede 1 kişi var  IP:34.226.208.185